Zapraszamy serdecznie

Maciej Tomaszewski
  Telefon 605 225 780

Staw biodrowy

Staw kulisty tworzony przez głowę kości udowej oraz panewkę stawu biodrowego kości miednicznej

Przenosi ciężar ciała z tułowia na kończyny dolne oraz umożliwia ich ruchomość

Jeden z największych stawów organizmu człowieka.

staw_biodrowy
Staw biodrowy jest utworzony z głowy kości udowej oraz panewki stawu biodrowego. Obie te powierzchnie pokryte są chrząstką szklistą. Jest ona miękka i gładka, zapewnia elastyczny ruch w biodrze. Resztę stawu wyścieła błona maziowa – maziówka. W błonie maziowej wytwarzany jest płyn, który sprzyja płynności ruchów w biodrze.

Torebka stawowa posiada silne więzadła wzmacniające ją i hamujące ruchy kończyny. Dzięki temu są w znacznym stopniu odciążone mięśnie. Największe napięcie torebki występuje w pozycji stojącej ciała. Natomiast położenie spoczynkowe stawu występuje przy lekkim zgięciu, odwiedzeniu i obrocie na zewnątrz kończyny. Dlatego też np. przy zapaleniu stawu biodrowego chory odruchowo układa kończynę w położeniu spoczynkowym, co zmniejsza dolegliwości bólowe

Ruchy w stawie biodrowym:

 • W płaszczyźnie strzałkowej:
  • prostowanie (extensio)
  • zginanie (flexio)
 • W płaszczyźnie czołowej:
  • odwodzenie (abductio)
  • przywodzenie (adductio)
 • W płaszczyźnie poprzecznej:
  • rotacja zewnętrzna (rotatio externa)
  • rotacja wewnętrzna (rotatio interna)
 • Kombinacja ruchów, we wszystkich płaszczyznach:
  • obwodzenie (circumductio)

Staw kolanowy

Największy i najbardziej złożony staw u człowieka

 • Skraca i wydłuża kończynę (zmienia długość)‏
 • Przenosi obciążenie
 • Bierze udział w lokomocji
 • Ogranicza zakres wahnięć
 • Pomaga zachować równowagę (balans)
  podczas aktywności, dzięki istniejącym
  wokół stawu parom mięśniowym

Anatomia stawu kolanowego:

 • 4 kości

– kość udowa, piszczelowa i strzałkowa, rzepka

 • 3 przedziały

– przyśrodkowy, boczny, rzepkowo-udowy

 • 4 więzadła

– MCL, LCL, ACL, PCL

 • 2 łąkotki

– przyśrodkowa , boczna

 • chrząstka stawowastaw_kolanowy

Staw skokowy i stopa