Zapraszamy serdecznie

Maciej Tomaszewski
  Telefon 605 225 780

STAW RAMIENNY

Staw ramienny, a właściwie staw ramienno-łopatkowy, ze względu na swoją budowę anatomiczną (staw kulisty) jest stawem o największych możliwościach ruchowych spośród wszystkich stawów w ludzkim organizmie. Ruchy, które zdrowy człowiek może wykonać w tym stawie, to:

 1. zgięcie i wyprost,
 2. odwiedzenie i przywiedzenie,
 3. rotacja zewnętrzna i wewnętrzna,
 4. odwiedzenie i przywiedzenie horyzontalne,
 5. obwodzenie (połączenie zgięcia i prostowania z przywiedzeniem i odwiedzeniem)

Ważnym czynnikiem wpływającym na mechanikę w stawie ramiennym jest również duża mobilność łopatki względem klatki piersiowej. Ruchy w stawie barkowym nie odbywają się tylko poprzez ruch głowy kości ramiennej względem powierzchni stawowej na łopatce. Podczas zginania/prostowania oraz odwiedzenia/ przywiedzenia można mówić o tzw. rytmie łopatkowo-ramiennym.

Staw barkowy jest trzecim stawem pod względem urazowości w układzie mięśniowo-szkieletowym, z którego dolegliwościami pacjenci zgłaszają się do fizjoterapeuty.

Najczęstsze patologie związane ze stawem ramiennym

z1

Poniżej przedstawiam krótkie omówienie najczęstszych dolegliwości oraz możliwości leczenia zachowawczego lub rehabilitacji pooperacyjnej.

1. Uszkodzenie stożka rotatorów

2. Zespół zamrożonego barku

3. Niestabilność stawu barkowego

4. Zespół bolesnego barku u sportowca

STAW ŁOKCIOWY

Staw łokciowy jest stawem łączącym przedramię z ramieniem. Jest typem stawu zawiasowo- obrotowym, dwuosiowym. W jego obrębie znajdują się trzy współdziałające ze sobą płaszczyzny stawowe:

lokiec

 • Staw ramienno – łokciowy
 • Staw ramienno – promieniowy
 • Staw promieniowo – łokciowy bliższy

Połączenie promieniowo-łokciowe, zwane stawem promieniowo-łokciowym bliższym, należy do stawów typu obrotowego. Mogą się tu odbywać ruchy nawracania i odwracania przedramienia z ręką przy udziale stawu promieniowo-łokciowego dalszego.

Staw łokciowy pokryty jest torebką stawową, która stanowi ochronę stawu przed środowiskiem zewnętrznym, jak również produkuje maź stawową.

Staw ten nie uzyskuje znacznego wsparcia stabilizującego ze strony mięśni, dlatego struktury więzadłowe spełniają tu niezwykle istotną rolę i są poddawane dużym obciążeniom podczas przenoszenia sił w szczególności w kierunkach bocznych.

Badanie stawu

Staw badamy przy zgiętym do 90 stopni stawie ramiennym, aby wyeliminować ruchy obrotowe. Testy prowokacyjne:

 • zaciśnięcie ręki terapeuty- gdy występuje ból to łokieć tenisisty
 • zgięcie grzbietowe przy pronacji przedramienia przeciw oporowi terapeuty- gdy ból to także łokieć tenisisty
 • zgięcie dłoniowe przy supinacji przedramienia przeciw oporowi- ból, to łokieć golfisty

1. Zwichnięcie stawu łokciowego

2. „Łokieć tenisisty”

3. „Łokieć golfisty”

RĘKA I NADGARSTEK

1. Zespół cieśni nadgarstka