Zapraszamy serdecznie

Maciej Tomaszewski
  Telefon 605 225 780

Rehabilitacja

Zajmuje się przywracaniem funkcji narządu ruchu oraz aktywności życiowych utraconych wskutek chorób, urazów, zmian wrodzonych i nabytych układu kostno-stawowego i mięśniowego.

Rehabilitacja pourazowa jest powszechnie stosowana we współczesnych systemach opieki zdrowotnej. Ciągłość rehabilitacji pourazowej polega na nieprzerwanym procesie rehabilitacji, tak długo jak jest to konieczne i możliwe.

Dzięki rehabilitacji ortopedyczno – urazowej możemy spowodować ustąpienie lub zmniejszenie dolegliwości bólowych w obrębie stawów, ścięgien i mięśni. Poprawienie funkcji chwytnej i manipulacyjnej ręki lub maksymalnie dobre skompensowanie tych funkcji, również zwiększenie siły mięśniowej i uzyskanie stabilności stawowej.

Wczesność rehabilitacji i jej nierozerwalność z podstawowym leczeniem ortopedycznym są konieczne do osiągnięcia końcowego pozytywnego wyniku leczenia.