Rehabilitacja urazów kolana

Rehabilitacja urazów kolana

Z uwagi na charakter ortopedyczno-urazowy Gabinetu Rehabilitacji Orto-MET, pacjenci z uszkodzeniami łąkotek i więzadeł stawu kolanowego, stanowią bardzo liczną grupę chorych, zgłaszających się po pomoc. Dzięki doświadczeniu zdobytemu w pracy szpitalnej, postępowanie rehabilitacyjne w urazach stawu kolanowego w Orto-MET jest niezwykle skuteczne.

Uszkodzenia łąkotek stawu kolanowego

Do niedawna niewielkie uszkodzenia łąkotek stawu kolanowego pozostawiano bez interwencji, natomiast większe uszkodzenia związane były z ich operacyjnym usunięciem. Obecnie wiadomo, że struktury te są niezwykle istotne do prawidłowego funkcjonowania stawu a ich usunięcie może przyczynić się do postępu zmian zwyrodnieniowych. Do uszkodzenia dochodzi zazwyczaj podczas uprawiania sportu. Najbardziej charakterystyczne objawy uszkodzenia to:

  • ból i kłucie
  • uczucie uciekania stawu
  • w czasie badania rehabilitacyjnego: dodatnie testy łąkotek

Niezbędnym uzupełnieniem po każdym zabiegu operacyjnym dotyczącym łąkotek jest odpowiedni, przemyślany, indywidualnie dobrany oraz konsekwentnie realizowany program rehabilitacji. Główny cel to odtworzenie utraconej funkcji stawu i kończyny.

Uszkodzenia więzadeł stawu kolanowego

Najczęstszym urazem stawu kolanowego jest uszkodzenie więzadła krzyżowego przedniego (ACL). W ostatnich latach nastąpił istotny przełom w zakresie rehabilitacji ACL. Nowoczesne protokoły rehabilitacyjne koncentrują się na jak najszybszym powrocie do aktywności fizycznej.

Tradycyjne postępowanie rehabilitacyjne do niedawna zakładało długi okres unieruchomienia, odciążanie kończyny i powolny powrót do aktywności. Według tego schematu operowana kończyna była unieruchomiona przez 6 tygodni; nie była obciążana nawet do 12 tygodni, a powrót do sportu następował po 9-12 miesiącach. Z tym schematem wiązało się jednak wiele komplikacji takich jak ograniczenie ruchu w stawie kolanowym, dolegliwości bólowe, przykurcze i zaniki mięśniowe.

Obecnie istnieje tendencja do stosowania coraz bardziej intensywnej i skróconej w czasie rehabilitacji, która stawia sobie za cel osiągnięcie pełnej sprawności kolana już po 4-6 miesiącach od operacji. Ten cel realizowany jest w Orto-MET!

Z uwagi na fakt, że dużą część pacjentów po urazach ACL stanowią ludzie młodzi, aktywnie uprawiający sport, niezwykle istotnym elementem w procesie rehabilitacji jest możliwie jak najszybszy powrót do aktywności fizycznej. Nowoczesne protokoły rehabilitacyjne, stosowane w Orto-MET, gwarantują szybki i bezpieczny powrót do uprawiania sportu.

Nowoczesna rehabilitacja po urazie ACL umożliwia szybki i bezpieczny powrót do aktywności fizycznej.

Co Ci dolega ?

ul. Kołłątaja 48

05-402 Otwock