Rehabilitacja urazów barku, łokcia, ręki

Rehabilitacja po urazie

W swojej codziennej praktyce klinicznej, mam do czynienia z wieloma pacjentami, zgłaszającymi się z powodu zmian pourazowych kończyny górnej. W większości są to chorzy, zaopatrzeni w opatrunki gipsowe bądź inne formy unieruchomienia, które są niezbędne do odpowiedniego wygojenia uszkodzonej tkanki. Najczęstszym powikłaniem po tej formie leczenia są przykurcze mięśniowe, które uniemożliwiają powrót do wcześniejszej aktywności i upośledzają funkcję motoryczną kończyny.

Oczywistym jest fakt, że im wyższa aktywność fizyczna, tym wyższe ryzyko powstania urazu. Szczególnie istotnym urazem dla sportowców są uszkodzenia struktur miękkich kończyny górnej (mięśnie, ścięgna, więzadła). Mimo, iż większość takich urazów, nie wymaga zaopatrzenia ortopedycznego, to jednak skutecznie mogą uniemożliwić trening. Co więcej, bagatelizowanie urazu, może przyczynić się do pogłębiania uszkodzenia tkanki i być przyczyną poważnych konsekwencji.

Rehabilitacja po urazie ma za zadanie zoptymalizować czas powrotu do aktywności fizycznej. Jest procesem wieloetapowym oraz zindywidualizowanym.

Zapamiętaj
Rehabilitacja jest nieodłącznym elementem powrotu do zdrowia. Zastosowana odpowiednio wcześniej pozwala na powrót do pełnej aktywności.

Co Ci dolega ?

ul. Kołłątaja 48

05-402 Otwock