Rehabilitacja zespołów bólowych barku

Dolegliwości bólowe barku mogą być związane z wieloma patologiami w zakresie samego stawu ramiennego, bądź z strukturami go otaczającymi. Jedną z najczęstszych przyczyn są przeciążenia, powstające w trakcie codziennej aktywności fizycznej czy aktywności sportowej. Jednakże podłożem zespołów bólowych barku mogą być również zmiany zwyrodnieniowe. Odpowiednio przeprowadzone badanie fizykalne pomoże wstępnie określić przyczynę bólu. W razie wątpliwości zawsze kieruję pacjenta na dodatkowe badania obrazowe.

Jakie są przyczyny „bolesnego barku”?

Poniżej przedstawiam krótką charakterystykę podstawowych jednostek chorobowych, związanych z zespołem „bolesnego barku”.

  1. Uszkodzenie stożka rotatorów

Tak zwany „stożek rotatorów” tworzą cztery mięśnie otaczające staw ramienno-łopatkowy. Do ich przeciążenia lub zerwania dochodzi zazwyczaj przy wykonywaniu powtarzających się czynności, przebiegających z utrzymywaniem rąk nad głową (takich jak np. gra w siatkówkę). Najczęstszym objawem jest ból barku przy podnoszeniu ramienia. Może on występować w godzinach nocnych, przyczyniając się tym samym do uniemożliwienia spania na chorym barku.

  1. Zespół zamrożonego barku

Strukturą objętą patologią w tej jednostce chorobowej, jest torebka stawu ramiennego. Ograniczeniu ulegają zazwyczaj ruchy rotacji zewnętrznej bądź odwodzenia ramienia, co możesz zauważyć np. podczas próbie podrapania się po plecach czy czesania. Dominującym objawem, oprócz dolegliwości bólowych, jest uczucie sztywności stawu. Niezwykle istotne jest różnicowane z uszkodzeniem stożka rotatorów, co możliwe jest dzięki odpowiedniemu badaniu doświadczonego rehabilitanta. Odpowiednio dobrana rehabilitacja zamrożonego barku pozwala na uniknięcie bardziej inwazyjnych metod leczenia.

  1. Niestabilność stawu barkowego

Cechą charakterystyczną tej jednostki chorobowej jest przeskakiwanie stawu ze słyszalnym klikiem w trakcie wykonywania określonych czynności. Bagatelizowanie tego objawu może prowadzić do nawykowych zwichnięć stawu, co prowadzi do postępującego uszkodzenia splotu barkowego. To powikłanie grozi dużą dysfunkcją kończyny.

Rehabilitacja bólu barku

Podstawową metodą leczenia dolegliwości bólowych barku jest rehabilitacja. W moim Gabinecie Orto-MET, zostanie dobrana dla Ciebie odpowiednia terapia, dzięki której możliwa będzie redukcja bólu oraz zwiększenie zakresu ruchomości w zakresie kończyny.

W przypadku nasilonych dolegliwości bólowych, konieczne może być zastosowanie blokady, polegającej na wstrzyknięciu leków w zajętą okolicę. Jest to jednak terapia objawowa, czyli redukująca objaw (ból), a nie przyczynę.

 

Postępowanie w przypadku zespołu bolesnego barku uzależnione jest od przyczyny. Dlatego zawsze należy zasięgnąć opinii lekarza lub rehabilitanta, celem wdrożenia odpowiedniej terapii.

Co Ci dolega ?

ul. Kołłątaja 48

05-402 Otwock